Daily Archives: 4 Nov ’11

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

咁多Kitkat既?

在日本見到Kitkat出左好多隻味,這款香港7-11剛剛有售。 唔知點解香港出黑就唔出白!日本賣好貴呢,唔捨得試。 很奇怪的味道! 這款正常少少。 這款應該幾好味。 [Translate]